Thema: Sportstimulering

We proberen met onze activiteiten zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om in beweging te komen én in beweging te blijven. Het promoten van het sport- en beweegaanbod en het stimuleren van deelname komt in veel van onze activiteiten terug. Op school, in de buurt en via diverse initiatieven en evenementen. Ook uw vereniging of sportaanbod kan hier een actieve rol in spelen. Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

1.Vereniging op het kinderdagverblijf, in de school of op de Buitenschoolse Opvang.

Bij ‘Vereniging in de school’ worden kinderdagverblijven (KDV’s), scholen of buitenschoolse opvang (BSO) aan verenigingen gekoppeld en geeft de vereniging een sportieve clinic aan de kinderen. De organisatie haalt zo een professional in huis en de sportvereniging probeert kinderen enthousiast te maken voor de sport.De lessen hoeven niet altijd op het KDV of de school/BSO zelf te worden gegeven. Bij de KDV’s, BSO’s en in het primair onderwijs is dit wel aan te raden, in verband met de veiligheid van de kinderen. Maar in het voortgezet onderwijs kan de sportvereniging ook met de school afspreken om de lessen op de eigen sportlocatie te geven en mogelijk ook op een ander tijdstip, bijvoorbeeld buiten de reguliere schooltijden. Kijk op onze website bij de betreffende doelgroep voor meer informatie en een lijstje van deelnemende verenigingen.

2. Sportstimulering via het onderwijs (jeugd en jongeren)
We betrekken verenigingen bij het sportstimuleringsaanbod op de scholen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De jongste jeugd maakt vaak een eerste sportkeuze die geïnspireerd wordt door de ouders. En dat is goed! Want iedere stimulans om op jonge leeftijd te starten met veelzijdig bewegen, maakt de kans op een leven lang plezier in sporten en bewegen groter. Maar een ouder kan zijn/haar kind lastig meenemen langs al het sport- en beweegaanbod wat er binnen de gemeente Woerden beschikbaar is. Daarom proberen wij via het onderwijs de kinderen in aanraking te laten komen met meer en andere sporten, zodat kinderen rustig op zoek kunnen naar sportaanbod wat bij hen past. Of dat nu traditionele sporten zijn (voetbal, hockey etc.) of meer trendgevoelige sporten (urban dance, freerun etc.).

Vanaf oktober 2018 zijn we daarom gestart met het project ‘Sjors, ontdek je talent!’ voor kinderen van 4-12 jaar en met Try Out voor jongeren van 13-18 jaar. Sjors en Try Out zijn projecten voor alle leerlingen van Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Verenigingen kunnen zich als aanbieder registreren op www.doemeeinwoerden.nl en hun aanbod opgeven. Dat kan door het openstellen van reguliere trainingen maar ook door aparte trainingen te organiseren speciaal voor Sjors en/of Try Out-deelnemers. Meer informatie over Sjors en Try Out leest u via de links.

Daarnaast benaderen we ook verenigingen/sportaanbieders voor medewerking rondom een themaweek of een activiteit op de scholen.

Naast deze initiatieven zijn wij ook bereid om samen met de verenigingen te kijken welke wijze van sportstimulering het best bij welke (beoogde) doelgroep past. Neem hiervoor gerust contact met ons op via stephan@beweegteamwoerden.nl 

3. Kennismakingsaanbod op doemeeinwoerden.nl
In navolging van het succesvolle project ‘Sjors, ontdek je talent!’ (4-12 jaar) en Try Out (13-18 jaar) bestaat nu ook de mogelijkheid om sportief kennismakingsaanbod op te geven voor alle andere leeftijden! Verenigingen en sportaanbieders kunnen op www.doemeeinwoerden.nl kennismakingsaanbod opgeven voor kinderen van 0-4 jaar, volwassenen 18+, volwassenen 55+ en voor volwassenen 75+. Voor de verenigingen en sportaanbieders van Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld is dit een mooie kans om hun aanbod gratis te promoten en (potentiële) nieuwe leden te werven!

Aanbieders kunnen geheel kosteloos een eigen account aanmaken en aanbod invoeren. Zij kunnen daarbij zelf aangeven onder welke voorwaarden deelnemers kennis kunnen komen maken of mee kunnen doen met (bestaande) activiteiten. Het kennismakingsaanbod kan het hele schooljaar worden ingevuld, waarna het verschijnt op de website. Voor meer informatie, klik hier. 
De eerste activiteiten voor ‘Sjors, ontdek je talent’ kunnen starten vanaf 22 oktober 2022. Dit heeft te maken met de tijd die nodig is voor het drukken en verspreiden van het Sjors-boekje naar alle scholen.

4. Sport en gezondheidsevenementen (alle leeftijden)
Naast de impuls die wij verzorgen binnen het onderwijs, ondernemen wij ook acties in de buurt en in de vrije tijd om mensen te stimuleren om mee te doen aan sport en beweegaanbod wat bij hen past.

Gedurende het jaar hebben wij ook specifieke momenten waarop we de sportstimulering extra aandacht geven. Dat is bijvoorbeeld tijdens de Nationale Sportweek of bij de Sport- en gezondheidsmarkt.

5. Sportstimuleringsprojecten voor volwassen inwoners (18+)
Ten slotte ondersteunt het Beweegteam ook de meer kwetsbare inwoners van Woerden bij hun zoektocht naar passend sportaanbod. Iedereen kan natuurlijk zelfstandig op zoek via databanken zoals de Beweegwijzer, maar er zijn inwoners voor wie alleen deze optie niet toereikend is. Denk aan inwoners met een financiële drempel of een fysieke of mentale beperking. Het Beweegteam ondersteunt deze doelgroepen met interventies zoals speciaal aangepast sportaanbod en bijvoorbeeld het BeweegAdvies.